JS Form elemanları görüntüleme problemi
Bir çok tarayıcı html bileşenlerini en son oluşturup istemciye gösterirler. Bu sebepden dolayı html bileşenlerinin üzerine gelen css katmanları (özellikle menüler) bileşenin arkasında kalmış gibi görünür. CSS katmanlarınıza yada html bileşenlerine z-index verseniz bile html bileşenleri en son oluşturulduklarından yine önde görünürler. Ekteki kodu menulerinizin onmouse özelliklerine göre uyarlarsanız o an sayfada olan form elemanlarını geçici olarak saklar veya gösterir.
------------

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=windows-1254">
<script type="text/javascript">
function show(){
for(var i=0; i < document.forms.length; i++){
for(var j=0; j < document.forms[i].elements.length; j++){
document.forms[i].elements[j].style.visibility='visible';
}
}
}
function hide() {
for(var i=0; i < document.forms.length; i++){
for(var j=0; j < document.forms[i].elements.length; j++){
document.forms[i].elements[j].style.visibility='hidden';
}
}
}
</script>
</head>
<body>
<form method="POST" name="formx">
<input type="checkbox" onclick="return lock();"
onchange=" return lock();" name="check" value="ON">
</form>
<input type="submit" name="x" value="hide" onclick="return hide();">
<input type="submit" name="x" value="show" onclick="return show();">
</body>
</html>